AUR Yardımcı Uygulamaları

Arch Linux Türkiye Belgeleri sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Nedir?

Bu sayfada AUR üzerindeki paketleri aramak ve kurmak için gerekebilecek yardımcı programlar yer almaktadır. Bu uygulamaların hiç biri resmî olarak desteklenmemektedir.

AUR Yardımcı Uygulamaları

 • Yaourt - Yet AnOther User Repository Tool - AUR üzerindeki paketleri kurmak için yazılmış en kapsamlı betiktir. AUR için bu uygulamayı kullanmanız tavsiye edilir.
 • aurbuild Python programlama dili ile yazılmış, AUR üzerindeki paketleri kurmak ve aramak için kullanılan bir uygulamadır.
 • Arson -- arson AUR için basit bir arayüzdür, yaourt ve aurbuild'e kıyasla tek eksiği paketleri makepkg komutunu vererek kurmak zorunda bırakmasıdır.
 • aurshell Python ile yazılmış bir kabuktur. ABS ve AUR paketlerinin kurulumu için ve pacman'e wrapper olarak kullanılabilir.
 • packer Yaourt gibi hem resmi depolardan hem de AUR üzerinden paket kurmak için yazılmış bir BASH betiğidir. Resmi depolar ve AUR üzerinde paket arama, kurma, güncelleme, bağımlılıkları çözümleme işlemlerini birlikte yapabildiği gibi "--auronly" anahtarı kullanılarak sadece AUR üzerinde bu işlemleri gerçekleştirmesi sağlanabilir.
 • cower Oldukça hızlı bir biçimde AUR üzerinde arama, paket bilgisi alma, indirme ve güncelleme işlemlerini yapan C diliyle yazılmış bir uygulamadır. Bu uygulama diğer AUR yardımcılarından farklı olarak AUR üzerindeki paketlerin kendiliğinden derleme, paketleme ve kurulma işlemlerini yapmaz. Bu işlemleri kullanıcının yapması düşüncesiyle hazırlanmıştır. Resmi depolarda işlem yapmaz. Bu uygulamayı indirilen AUR derleme betiği üzerinde tam hakimiyet isteyen ve PKGBUILD dosyalarını AUR' dan hızlı ve kolay biçimde almak isteyen kullanıcılar tercih etmelidir.
 • pacaur Hem resmi depolardan hem de cower uygulamasını da arkauç olarak kullanarak AUR üzerinden paket kurma, güncelleme, arama işlevlerini yapan bir uygulamadır. Cower' dan farklı olarak pacaur AUR' dan paket derleme ve kurma işlemlerini kendiliğinden yapar. Ayrıca bağımlılıkları da kendisi çözümler.İstenirse "-r" anahtari ile kullanılarak sadece resmi depolar ile işlem gerçekleştirilebileceği gibi "-a" anahtarı kullanılarak sadece AUR üzerinde bu işlemleri gerçekleştirmesi sağlanabilir.
 • Tüm bunların yanında kimisinin geliştirilmesi artık durmuş bulunan şu uygulalamalar da vardır:
 • Aurnotify
 • Aurget
 • Aurora
 • aurpac
 • Aurploader
 • autoaur
 • burp
 • Makeaur
 • Meat
 • owl
 • Paktahn
 • Pbfetch
 • Pbget
 • pkgman
 • powaur
 • Spinach
 • TuPac

Karşılaştırma Tablosu

Uygulama Yazıldığı dil Bağımlılık çözümleme Core/extra/community desteği Etkin geliştirme Kullanım
Aurget Bash Evet Hayır Evet bkz: aurget --help
AurShell Python Hayır Hayır Hayır aursh (Aurshell uygulamasını çalıştırır. Farklı komutlar da kullanılabilir.)
Aurora Python3 Temel (makepkg ile) Hayır Evet bkz: aurora --help
Cower C Evet Hayır Evet bkz: cower -h
Makeaur Bash Hayır Hayır çatallandı makeaur paket_adı
Owl Dash Evet Evet Evet bkz: man owl
Pacaur Bash, C dilinde arkauç (cower) Evet Evet Evet Pacman ile aynı ve AUR' a özgü anahtar kullanımı. bkz: pacaur -h.
Packer Bash Evet Evet Evet Pacman ile aynı (Örneğin: packer -S paket_adı)
pacmoon Zsh Evet Evet Evet Portage' daki emerge komutuna benzer. pacmoon -av paket_adı
Paktahn Lisp Evet Evet Evet Pacman ile aynı (Örneğin: pak -S paket_adı)
pbfetch Bash Evet Evet Evet Pacman ile aynı, ve AUR' a özgü anahtar kullanımı (PKGBUILD düzenleme ile ilgili ek anahtarlar)
powaur C Hayır sınırlı Evet Pacman ile aynı (Örneğin: powaur -S paket_adı)
tupac PHP Evet Evet talep halinde güncellenmekte Pacman ile aynı (Örneğin: tupac -S paket_adı)
Yaourt Bash, C dilinde arkauç Evet Evet Evet Pacman ile aynı (Örneğin: yaourt -S paket_adı)