CUPS

Arch Linux Türkiye Belgeleri sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Başlangıç

CUPS nedir?

CUPS web sitesine göre CUPS'ın açılımı "The Common Unix Printing System" (CUPS) yani Genel Unix Yazdırma Sistemi'dir ve UNIX ve benzeri sistemlerde yazıcı için yazdırma vasfına sahiptir ve GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılmaktadır. LPRNG gibi diğer yazdırma paketlerine nazaran daha yaygındır ve kullanımı gayet kolaydır. Arch Linux ve diğer çoğu dağıtımda da öntanımlı yazdırma sistemi CUPS'tır.

CUPS sorun giderimi ve bileşenleri

Yazdırma durumundan haberdar olmak için en iyi yöntem /etc/cups/cupsd.conf dosyasında 'LogLevel' özelliğini şu şekilde belirlemektir: <pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> LogLevel debug </pre<noinclude></noinclude>> Bu şekilde ayarladıktan sonra hata takibini '/var/log/cups/error_log' dosyasından şöyle takip edebilirsiniz: <pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# tail -n 100 -f /var/log/cups/error_log

</pre<noinclude></noinclude>> Sol kısımdaki harfler şu anlama gelmektedir: <pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">D = Hata ayıklama çıktısı E = Hata I = Bilgilendirme vs...</pre<noinclude></noinclude>> Aşağıdaki dosyalar da takip için kullanılabilir. <pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> /var/log/cups/page_log 'her başarılı yazma işlemi bilgileri bu dosyaya yazılır ve yenilenir' /var/log/cups/access_log 'cups sunucusunun bütün http1.1 erişim kayıtlarını gösterir' </pre<noinclude></noinclude>>

Ayrıca, CUPS'ın iç yapısını bilmek de sorunlarınızı gidermenize yardımcı olabilir. Mesela, şu bilgileri göz önünde bulundurabilirsiniz:

 1. Uygulama CUPS sunucusuna bir .ps dosyası (PostScript, sayfa görünümümü belirleyen bir betik dilidir) gönderir. (Uygulamaların neredeyse %99'u bu işi yapar)
 2. CUPS yazıcınızın PPD dosyasına bakar (printer description file-yazıcı tarif dosyası) ve .ps dosyanızı yazıcınızın anlayacağı dile (PJL, PCL vs.) çevirmek için hangi filtrelerin kullanılacağını araştırır. Bu işlem için genellikle ghostscript gerekir.
 3. GhostScript girdiyi alır ve hangi filtrelerin uygulanacağına karar verdikten sonra, .ps dosyasını yazıcının anlayabileceği biçime çevirir.
 4. Daha sonra, bunu altyapıya gönderir. Mesela, yazıcınız USB üzerinden bağlı ise, USB altyapısı kullanılır.

Yazdırma sürecini uygulamalı görmek için, 'error_log' dosyasını takip edebilirsiniz.

CUPS Kurulumu

Paketler

CUPS ve GhostScript'e ihtiyaç duyacağınız aşikardır:

# pacman -S cups ghostscript gsfonts
 • cups - CUPS yazılımı
 • dbus-core - cups için gerekli dbus kitaplıkları
 • ghostscript - Postscript dili için yorumlayıcı
 • gsfonts - Ghostscript için standart Type1 yazı tipleri

Aşağıdakiler ise sürücü paketleridir, yazıcınızın sürücülerinin hangi paket içerisinde olduğunu biliyorsanız kurabilirsiniz. Eğer kararsız iseniz gutenprint kurabilirsiniz.

 • gutenprint - Canon, Epson, Lexmark, Sony, Olympus ve PCL yazıcılar için yüksek kaliteli sürücüleri içerir (ghostscript, cups foomatic ve gimp ile kullanabilmek için)
 • foomatic-db, footmatic-db-engine, foomatic-db-ppd ve foomatic-filters - Foomatic özgür yazıcı sürücüleri ile Unix spoolersa entegre etmek için kullanılan veritabanı sistemidir.
 • foomatic-filters paketini kurmak error_log dosyasındaki "stopped with status 22!" hatasına da çözüm olmaktadır.
 • hplip - HP Linux inkjet sürücüsü. DeskJet, OfficeJet, Photosmart, Business Inkjet ve çeşitli LaserJet yazıcılara sürücü sağlamaktadır.
 • ufr2 - Canon UFR2 sürücüsü (LBP, iR ve MF serisi yazıcılar için). Bu paketi AUR üzerinde bulabilirsiniz.
 • foo2zjs - Çoğu HP marka yazıcı için özgür yazılım sürücü sunmaktadır. Pakete AUR üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yazıcınıza destek olup olmadığını görmek için [bu adrese] bakabilirsiniz.
 • cups-pdf - Gönderilen her çıktı talebini sanal PDF yazıcıya gönderip PDF dosyası olarak saklamanızı sağlayan bir yazılımdır.

Eğer sisteminiz bir ağ yazıcısına samba protokolü üzerinden bağlıysa veya Windows kullanıcılarına yazıcı sunucusu kuracaksanız sambayı kurmanız gerekmektedir.

# pacman -S samba

Yazıcı için PPD dosyası indirin

Yazıcınıza bağlı olarak bu aşama isteğe bağlı veya gereksiz olabilir. Zira, CUPS kurulumu ile birlikte bir çok PPD dosyası gelmektedir ve yukarıda sayılan paketler de bir çok PPD dosyası içermektedir ve bu PPD dosyaları CUPS tarafından başarıyla tanınmaktadır.

PPD dosyasının işlevini Linux Printing web sitesi şu şekilde açıklamıştır: "Her PostScript yazıcı için donanım üreticileri bir yazıcıya has bilgiler içeren bir PPD dosyası sunmaktadır. Bu bilgiler, yazıcı kabiliyetini, daha doğru bir deyişle, renk, yazıtipi ve PostScript seviyesi, kullanıcı tanımlı seçenekleri (kağıt boyutu, yazma çözünürlüğü vs.) kapsamaktadır.

 • PPD dosyasını indirdikten sonra, bu sürücünün cups tarafından tanınabilmesi için, cups'ın ilgili dizinine kopyalamanız gerekmektedir:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# cp yazıcı.ppd /usr/share/cups/model/

</pre<noinclude></noinclude>>

Eğer yazıcınızı web sitesinde bulamazsanız, benzer modelleri kullanmayı veya genel yazıcı sürücülerini kullanmayı deneyin. Ayrıca google'da derin bir arama yapabilir ve donanım üreticisinden Linux sürücüsünü isteyebilirsiniz. (bol şans)

Cups Yapılandırması

Seçenekler

CUPS'ı kurduğunuza göre, CUPS'ı yapılandırmaya başlayabilirsiniz. KDE, GNOME ve Xfce ile görsel arabirim üzerinden ayarlayabileceğiniz gibi, komut satırından da ayarlama yapabilirsiniz. Buna karşılık, bu süreci daha da kolaylaştırmak için CUPS'ın web arabirimini kullanmak daha da kolay olacaktır.

Eğer yazıcı sizin bilgisayarınıza bağlı değil ise, doğrudan yazıcı paylaşımı kısmına geçebilirsiniz. Linux ile Linux arasındaki yazıcı paylaşımı çok kolay iken, Windows ile Linux arasında yazıcı paylaşımı Linux ile Linux arasındakinden biraz daha uzun sürse de kolaydır.

Çekirdek Modülleri

CUPS'ın web arayüzünü kullanmadan önce, doğru çekirdek modüllerini yüklemelisiniz. Yeni nesil çekirdeklerde otomatik tanıma işlevi gelişmiş olduğu için yazıcınızı takıp çalıştırmanız yeterlidir. Yine de çalışmaz ise, aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

USB yazıcılar

USB yazıcı sahiplerinin usblp modülünü kara listeye almaları gerekebilir. Eğer USB yazıcınız çalışmıyorsa modülü mutlaka kara listeye alın. Modülü kara listeye almak için rc.conf'u şu şekilde düzenleyin:


<pre<noinclude></noinclude> style="margin-bottom: 0; border-bottom:none; padding-bottom:0.8em; overflow: auto; color: green; font-style: italic; font-weight: bold;">/etc/rc.conf</pre<noinclude></noinclude>> <pre<noinclude></noinclude> style="margin-top: 0; border-top-style:dashed; padding-top: 0.8em; overflow: auto;">MODULES=(... !usblp ...)</pre<noinclude></noinclude>>

Ayrıca, usbcore modülünü yüklemeniz de gerekebilir:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# modprobe usbcore

</pre<noinclude></noinclude>>

Gerekli modülleri yükledikten sonra, yazıcınızı tekrar takıp, tanınıp tanınmadığını şu komut ile takip edin:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# tail /var/log/messages.log

</pre<noinclude></noinclude>>

veya

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# dmesg

</pre<noinclude></noinclude>>

Şuna benzer bir çıktı alırsanız, yazıcınız tanınmış demektir:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

Feb 19 20:17:11 kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional
printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x300E
Feb 19 20:17:11 kernel: usb.c: usblp driver claimed interface cfef3920
Feb 19 20:17:11 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver

</pre<noinclude></noinclude>>

Paralel port yazıcılar

Eğer, paralel port bir yazıcı kullanmayı düşünüyorsanız, yapılandırma benzerdir. 2.6.x serisi kullanıcıları şu komutu vermelidir:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# modprobe lp

</pre<noinclude></noinclude>>

2.4 ve 2.6 kullanıcıları şu komutu vermelidir:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# modprobe parport
# modprobe parport_pc

</pre<noinclude></noinclude>>

Yukarıdaki gibi, çalışıp çalışmadığını öğrenmek için şu komutu vermeniz yeterlidir:

# tail /var/log/messages.log

Şuna benzer bir çıktı görüyorsanız, yazıcınız tanınmış demektir:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

lp0: using parport0 (polling).

</pre<noinclude></noinclude>>

Önemli: Brother HL 1250 sürücülerinin oluşturduğu bir izin problemi yüzünden CUPS bu aygıta erişememektedir. Bu sorunu gidermek için

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> [root@mihal ~]# ls /dev/usb/ lp0 [root@mihal ~]# chgrp lp /dev/usb/lp0

</pre<noinclude></noinclude>>

Otomatik Yükleme

Yukarıda da belirttiğim gibi, eğer otomatik tanıma olmuyorsa; fakat, elle modülleri yükleyebiliyorsanız, bu modül yükleme işini otomatik şekilde gerçekleştirmek için /etc/rc.conf dosyasında MODULES kısmına, gerekli modülleri ekleyebilirsiniz. Örnek olarak:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">MODULES=(!usbserial scsi_mod sd_mod snd-ymfpci snd-pcm-oss lp parport parport_pc ide-scsi)</pre<noinclude></noinclude>>

CUPS Servisi

Çekirdek modülleri de yüklendikten sonra, CUPS servisini başlatmaya hazırsınız. Başlatmak için şu komutu vermeniz yeterlidir:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# /etc/rc.d/cupsd start

</pre<noinclude></noinclude>>

Eğer CUPS servisinin bilgisayarınız her açıldığında çalıştırılmasını istiyorsanız, /etc/rc.conf dosyanızda DAEMONS kısmına cups'ı eklemeniz yeterlidir. Örneğin:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">DAEMONS=(pcmcia syslogd klogd !fam esd mono network autofs cupsd crond gdm)</pre<noinclude></noinclude>>

Web Arayüzü ve araçlar

Servisi başlattıktan itibaren, web arayüzü ulaşılabilir durumdadır. Web arayüzünü görmek için şu adrese gidin:

http://localhost:631

veya "GNOME CUPS Manager" arayüz uygulamasını kurun. (Ayrıntılı bilgi için CUPS arayüzleri kısmını inceleyin)

Web arabiriminden yapmanız gereken tek şey, Administration' sekmesine gidip, Find New Printers bağlantısına tıklamak! Yazıcınız bulunduktan sonra eğer doğru sürücüyü kurmuş iseniz CUPS size doğrudan o sürücüyü tavsiye edecektir. O sürücüyü de seçtikten sonra yazıcınızı ekleyebilirsiniz. Ayrıca sürücü kısmında, varsa elinizdeki PPD dosyasını da yükleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir aşamada şifre sorulursa, kullanıcı adı root, şifresi ise root şifrenizdir. CUPS'ın web arayüzünden yazıcı eklemek bu kadar kolay!

Yazıcınızı kurduktan sonra, yapılandırmanızı test etmek için, Administration sekmesinde bulunan, Manage Printers sayfasından, Print Test Page bağlantısını kullanabilirsiniz. Yazıcınızdan deneme çıktısı çıkarılacaktır.

Yazıcı Paylaşımı

Linux ve Linux Arasında

CUPS ayarladıktan sonra, isterseniz veya lazım olursa iki Linux kurulu bilgisayar arasında bu yazıcıyı paylaştırabilirsiniz. Bu konuda bir çok yöntem bulunmaktadır. Burada elle ayarlama yöntemi anlatılacaktır. Sunucu bilgisayarında (cups servisinin çalıştığı ve yazıcının bağlı olduğu bilgisayar) /etc/cups/cupsd.conf dosyasını açıp erişim iznini (location kısmı) düzenleyebilirsiniz: <pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> <Location />

 Order Deny,Allow
 Deny From All
 Allow From 127.0.0.1
 Allow From 10.0.0.*

</Location> </pre<noinclude></noinclude>>

Yukarıdaki örnekte localhost (127.0.0.1) ve 10.0.0.* subnetindeki bütün IP'lere yazıcı sunucusuna erişim izni verilmiştir. Ayrıca dışarıdan erişim için de gerçek IP'nizi "Listen localhost:631" satırının altına ekleyebilirsiniz:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> Listen a.b.c.d:631 </pre<noinclude></noinclude>>

a.b.c.d yerine gerçek IP numaranızı yazmalısınız. (buraya a.b.c.d yazanlar her daim çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir.)

Kısa bir özet geçmek gerekirse, Allow From seçeneği, yazıcıya kimlerin ulaşabileceğini belirlemektedir.

Gerekli ayarları yaptıktan sonra bu ayarların etkin olması için CUPS servisini tekrar başlatmalısınız:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# /etc/rc.d/cupsd restart

</pre<noinclude></noinclude>>

İstemci tarafında ise, /etc/cups/client.conf dosyası açılıp, ServerName kısmına sunucunun IP adresi yazılmalıdır. (Ya da /etc/hosts dosyasında sunucu IP numarası için bir değer tanımlanmışsa o da yazılabilir)

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> ServerName a.b.c.d (veya host adı) </pre<noinclude></noinclude>>

Bu işlemden sonra, istemci tarafında şu komut verilmelidir:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# lpq

</pre<noinclude></noinclude>>

Şuna benzer bir çıktı görülecektir:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> ml1250 is ready no entries </pre<noinclude></noinclude>>

Bundan farklı olarak bu işlemi otomatiğe bağlamak da dahil olmak üzere bir çok yöntem CUPS'ın dokümanları arasında yer almaktadır. Bu dokümana CUPS'ın arayüzünden ulaşabilirsiniz.

Linux ve Linux arasındaki yazıcı paylaşımı sadece bu işlemlerden ibarettir, farklı olarak bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Linux'tan Windows'a

Eğer bir Windows yazıcı sunucusuna bağlı iseniz (veya herhangi bir Samba uyumlu yazıcı sunucuna), yukarıda anlatılan çekirdek modülleri kısmını ve sonrasını es geçebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, CUPS servisini başlatmak ve yazıcı ekleme işlemini yukarıda anlatıldığı gibi yapmaktır. Ancak bunu yapabilmek için, Samba CUPS altyapısını etkinleştirmeniz gerekmektedir. Bu işlemi şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# ln -s `which smbspool` /usr/lib/cups/backend/smb

</pre<noinclude></noinclude>>

Yukarıdaki ` karakterine dikkat etmeniz gerekmektedir. Normal tırnak işareti değildir. Bu işlemi yaptıktan sonra, CUPS servisini yukarıda anlatıldığı gibi tekrar başlatmanız gerekmektedir. Daha sonra CUPS'ın web arayüzünden yeni bir yazıcı ekleyin. Aygıt eklerken, "Windows Printer Via Samba" seçeneği varsa işaretlemeniz gerekmektedir. Aygıt konumu için (location) şunu yazın:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> smb://kullanıcı:şifre@sunucu/yazıcı_adı </pre<noinclude></noinclude>>

veya şifresiz:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> smb://kullanıcı@sunucu/yazıcı_adı </pre<noinclude></noinclude>>

Windows kurulu bilgisayarda kullanıcının yazıcıya erişimi olduğundan emin olmalısınız. Daha sonra gerekli sürücüyü listeden seçmeniz yeterlidir. Eğer bilgisayar bir alan adı altında ise, alan adının kullanıcı adını içerdiğinden emin olmalısınız:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> smb://kullanıcı:şifre@alanadı/sunucu/yazıcı_adı </pre<noinclude></noinclude>>

Eğer ağınızda birden çok yazıcı varsa, "lpoptions -d kullanmak_istediğiniz_yazıcının_adı" şeklinde öntanımlı bir yazıcı seçebilirsiniz

Eğer, 'NT_STATUS_ACCESS_DENIED' hatası alırsanız, şu şekilde adres tanımlayabilirsiniz:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> smb://çalışmagrubu/kullanıcı:şifre@sunucu/yazıcı_adı </pre<noinclude></noinclude>>

Windows'tan Linux'a

Windows kurulu bir bilgisayarın, Linux yazıcı sunucunuza bağlanmasını istiyor olabilirsiniz. Bunun için çeşitli yöntemler mevcuttur, bu yöntemler arasında en yaygını Samba yöntemidir. Bunu yapabilmek için, /etc/samba/smb.conf dosyasını düzenleyip, yazıcıya erişim sağlayabilirsiniz. Örnek olarak:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">[global] workgroup = Archlinuxtr server string = Arch Linux Print Server security = user

[printers]

  comment = All Printers
  path = /var/spool/samba
  browseable = yes
  # to allow user 'guest account' to print.
  guest ok = no
  writable = no
  printable = yes
  create mode = 0700
  write list = @adm root neocephas</pre<noinclude></noinclude>>

Bu yapılandırma yazıcınızı paylaşmak için yeterli olacaktır, ancak ayrı bir yazıcı da tanımlamak istiyorsanız, aşağıdaki gibi ekleyebilirsiniz:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">[ML1250]

  comment = Samsung ML-1250 Laser Printer
  printer=ml1250
  path = /var/spool/samba
  printing = cups
  printable = yes
  printer admin = @admin root neocephas
  user client driver = yes
  # to allow user 'guest account' to print.
  guest ok = no
  writable = no
  write list = @adm root neocephas
  valid users = @adm root neocephas</pre<noinclude></noinclude>>

Bu örnekte kullanıcıların yazıcıya erişmesi için geçerli kullanıcı hesabına sahip olmaları gerekmektedir. (valid). Herkesin kullanabileceği bir yazıcı oluşturmak için, guest ok değerini yes olarak değiştirmeniz ve valid users satırını kaldırmanız gerekmektedir. Ayrıca hesap eklemek için, normal bir Linux kullanıcısı eklemeniz ve kullanıcıya bir samba şifresi belirlemeniz gereklidir:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# useradd samet
# smbpasswd -a samet

</pre<noinclude></noinclude>>

Kullanıcı ekledikten sonra, samba'nın spool dizinini oluşturmanız gerekmektedir ve gerekli izinlerin tahsisi gereklidir: <pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# mkdir /var/spool/samba
# chmod 777 /var/spool/samba

</pre<noinclude></noinclude>>

Düzenlenmesi gereken diğer iki dosya ise /etc/cups/mime.convs ve /etc/cups/mime.types dosyalarıdır, şu şekilde düzenlemeniz tavsiye edilmelidir:

mime.convs: <pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

 1. Aşağıdaki satır dosyanın sonlarında doğru yer almaktadır. Başındaki kare (diyez) harfini kaldırın.

application/octet-stream application/vnd.cups-raw 0 - </pre<noinclude></noinclude>>

mime.types: <pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

 1. Dosyanın sonlarına doğru olan bu satır için de aynı işlemi yapın.

application/octet-stream </pre<noinclude></noinclude>>

Bu değişiklikler, CUPS servisinin Microsoft Office doküman dosyalarını yazdırabilmesi için gereklidir.

Bu işlemleri de tamamladıktan sonra, samba'yı tekrar başlatın:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# /etc/rc.d/samba restart

</pre<noinclude></noinclude>>

Samba yazdırma sunucusu konusunda bir çok özelleştirme ve ayar yapılabilir. Bu konuda Samba ve CUPS dokümanları yeterince detaylı bilgi vermektedir. Öte yandan smb.conf.example dosyası faydalı bir çok örnek barındırmaktadır.

Windows 2000 ve Windows XP'den Linux'a

Modern Windows sürümleri doğrudan CUPS protokolünü desteklemektedir. Yapmanız gereken tek şey, Linux sunucudaki Location kısmında, istemci IP numaralarına izin vermektir.

Windows kurulu bir bilgisayarda, "Denetim masasında" yazıcıları açıp, Yeni Yazıcı Ekle seçeneği ile, URL olarak aşağıdaki URL'ye benzer (nasıl ayarlamışsanız o şekilde) bir URL girin:

http://sunucu_ip_adresi:631/printers/yazıcı_adı

Sürücü olarak, eğer elinizde sunucunun kullandığı yazıcının sürücüsü var ise onu kullanmak zorundasınız. Daha sonra denemek için herhangi bir belgeyi yazdırabilirsiniz.

Diğerlerinden Linux'a, Linux'tan Diğerlerine

Bu konuda oldukça kapsamlı bir dokümana CUPS belgelerinden ulaşabilirsiniz. (CUPS arayüzündeki Manual kısmından bu belgelere ulaşabilirsiniz.)

Ek Bölüm

Alternatif CUPS Arayüzleri

Eğer GNOME kullanıcısı iseniz, gnome-cups-manager kullanarak CUPS'ı yapılandırabilirsiniz.

Bu uygulamayı kurmak için:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# pacman -S gnome-cups-manager

</pre<noinclude></noinclude>>

KDE kullanıcıları KDE Kontrol Merkezi üzerinden yazıcılarını kontrol edip yapılandırabilirler. Bunun detaylı anlatımına KDE dokümantasyonundan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca isterseniz, gtklp'de kullanabilirsiniz. Bu paket extra deposunda bulunmaktadır.

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# pacman -S gtklp

</pre<noinclude></noinclude>>

Ayrıca, isterseniz, system-config-printer paketini de kurabilirsiniz. (Çevirmen notu: Eğer CUPS arayüzü karışık geliyorsa, size tavsiyem bu uygulama olacaktır.)

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# pacman -S system-config-printer

</pre<noinclude></noinclude>>

system-config-printer uygulamasını root kullanıcısı ile kullanabileceğiniz gibi (şifre sorduğu yerlerde root hesabının bilgilerini verin) ayrı bir sistem kullanıcısı oluşturarak da kullanabilirsiniz.

 • 1. Grup ekleyin ve kullanıcınızı bu gruba ekleyin

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# groupadd lpadmin
# usermod -aG lpadmin kullanıcı

</pre<noinclude></noinclude>>

 • 2. lpadmin'i /etc/cups/cupsd.conf dosyasında, şu satıra ekleyin:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"> SystemGroup sys root lpadmin </pre<noinclude></noinclude>>

 • 3. CUPS servisini tekrar başlatın ve sistemden çıkıp tekrar giriş yapın (veya sistemi yeniden başlatın)

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# /etc/rc.d/cupsd restart

</pre<noinclude></noinclude>>

PDF Sanal Yazıcı

Bu uygulama, sanal bir yazıcı oluşturup, ona gönderilen her çıktı talebini PDF dosyasına yazan bir uygulamadır. Mesela, AbiWord kullanarak bir doküman oluşturup, sanal yazıcıya gönderdiğinizde, oluşturulan belgeyi /var/spool/cups-pdf/kullanıcı dizinine PDF biçiminde kaydedecektir. Bu paket gerekli olmamasına rağmen, bazı durumlarda işinize yarayabilir. Kurmak için:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# pacman -S cups-pdf

</pre<noinclude></noinclude>>

Kurduktan sonra, web arayüzünden tıpkı gerçek bir yazıcı kurar gibi sanal yazıcıyı ekleyebilirsiniz. Aygıt olarak CUPS-PDF (Virtual PDF Printer); Manufacturer olarak, Generic, Model/Driver olarak, Generic postscript color printer seçmeniz yeterlidir. Ayrıca PPD dosyası olarak [[1]] adresindeki dosyayı çekerek yükleyip kullanabilirsiniz.

Yardım Kaynakları

CUPS hakkında yardım alabileceğiniz yerler:

Özel Durumlar

Bu bölüm özel ayar gerektiren durumlar ve çözümleri içindir. Eğer çalışmayan bir yazıcıyı herhangi bir yöntem ile çalıştırmışsanız, lütfen çözümünüzü buraya da ekleyiniz.

HP Deskjet 700 Serisi Yazıcımla Çıktı Alamıyorum/Duraksama Yaşıyorum.

 • Çözüm olarak pnm2ppa paketini kurun. Bu paket olmadan HP Deskjet 700 serilerindeki işlemler sistem tarafından durdurulmaktadır. Bu pakete AUR üzerinden ulaşabilirsiniz. pnm2ppa.

Epson

Epson marka yazıcılara has araçlar bulunmaktadır:

Escputil

Bu kısımda, Epson marka yazıcılarda bulunan yazıcı püskürtme temizliğinin nasıl yapılacağı ve mürekkep seviyesinin nasıl öğrenileceği anlatılmaktadır. Bu işlem için, escputil aracı kullanılacaktır. (bu araç gutenprint paketiyle gelmektedir.)

Bu uygulamanın nasıl kullanılacağına dair detaylı anlatıma "man escputil" komutu verilerek ulaşılabilir fakat yazıyıcı tanıma konusunda yeterince detaylı anlatılmamıştır. Öncelikle bu uygulamada 2 parametre kullanılabilir. Bunlardan birisi, --printer parametresidir ve yazıcıyı kurarken yazıcıya verdiğiniz isimle birlikte kullanılır. İkincisi ise, --raw-device parametresidir. Bu parametre de, yazıcının /dev altındaki aygıt tanımı ile kullanılır. Mesela, paralel yazı için, "/dev/lp0", USB yazıcı için "/dev/usb/lp0" kullanabilirsiniz. Eğer birden fazla yazıcınız var ise, bu isimler "lp1,lp2,lpn" şeklinde isimlendirilmektedir.

 • Yazıcı başlıklarını temizlemek için:
 escputil -u --clean-head
 • Yazıcı püskürtme temizliğini denemek için de, (ayrıca önceki işlemin başarılı olup olmadığını görmek için) şu komutu verebilirsiniz:
 escputil -u --nozzle-check

If you want to perform an operation that requires two-way communication with a printer, you must use the "--raw-device" specification and your user must be root or be a member of the group "lp". Eğer çift yönlü bir iletişim gerektiren bir işlem gerçekleştirmek istiyorsanız, "--raw-device" parametresini, root kullanıcısı ile veya "lp" grubuna dahil bir kullanıcı olarak kullanmalısınız.

 • Yazıcının dahili kimliğini öğrenmek için:
 sudo escputil --raw-device=/dev/usb/lp0 --identify
 • Yazıcının mürekkep seviyesi bilgisini yazdırmak için:
 sudo escputil --raw-device=/dev/usb/lp0 --ink-level

Mtink

Bu uygulama, yazıcıdaki mürekkep seviyesini görmek, test amaçlı yazdırma yapmak ve yazıcıyı sıfırlamak ve temizlemek için kullanılabilir. Uygulama güçlü bir arabirime sahiptir ve AUR'dan bulunmaktadır..

Yazıcı Sürücüleri için Alternatif Kaynaklar

http://www.turboprint.de/english.html adresinde, Linux tarafından henüz tanınmayan yazıcılar için sürücülere ulaşılabilir (Canon i serileri). Bu sürücünün tek dezavantajı yüksek çözünürlükteki baskılara turboprint logosunu basması ve bunu kaldırabilmeniz için para ödemeniz gerektiğidir. Bu sürücüler özgür yazılım değildir.

Şablon:Wikipedia

Sorun Giderme

Güncelleme sonrası sorun oluştuysa

gnutls ile ilgili hata alıyorum

Sistemi güncelledikten sonra, eğer şu şekilde bir çıktı alıyorsanız:

 /usr/sbin/cupsd: error while loading shared libraries: libgnutls.so.13: cannot open shared object file: No such file or directory

gnutls'i tekrar kurun: <pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">

# pacman -S gnutls

</pre<noinclude></noinclude>>

Ayrıca, güncellemelerle gelen .pacnew dosyalarını eski dosyalarla kıyaslayarak yapılandırma dosyalarınızı güncel tutabilirsiniz. (/etc/cups/cups.conf.pacnew ile /etc/cups/cups.conf dosyalarını karşılaştırın)

Bütün işlemler durmuş durumda (stopped)

Eğer CUPS'ı güncelledikten sonra yazıcıya gönderdiğiniz tüm işler durduruldu (stopped) durumunda ise, web arayüzünden yazıcıyı kaldırıp tekrar ekleyin.

Eğer, yazıcınızın ayarlarını hatırlamıyorsanız, Printers > Modify Printer yönergelerini takip edin. Oradaki bilgileri öğrendikten sonra, yazıcıyı kaldırıp, aynı özelliklerle yeni bir yazıcı ekleyin.

Diğer

HPLIP "/usr/lib/cups/backend/hp failed" hatası veriyor

dbus'ın kurulu ve çalışır olduğundan emin olun. /etc/rc.conf'ta DAEMONS satırında dbus'ın olduğundan ve 'ls /var/run/daemons' komutunun çıktısında dbus'ın olduğundan emin olun.