Pacman ipuçları

Arch Linux Türkiye Belgeleri sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Internet.png Bu yazı ArchWiki üzerinde bulunan Pacman_Tips yazısının çevirisi temel alınarak hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi 23.05.2012
İngilizce olan ArchWiki sayfasında çeviri tarihinden sonra yapılan değişiklikler için bu bağlantıyı takip edin.

Sayfa özgün sayfaya göre güncelliğini yitirmişse, bu sayfayı düzenleyerek güncelleştirmeye yardım edin!

Tüm çeviri yazıları Özel:SayfayaBağlantılar/Şablon:çeviri_durumu sayfasında görüntüleyebilirsiniz.
Internet.png
Tango-preferences-desktop-locale.png Bu makale çeviri için işaretlenmiştir.
Bu sayfadaki hem "özgün" dili hem de "hedef" dili anlıyorsanız, lütfen çevirinin tamamlanmasına yardım edin.
Tango-preferences-desktop-locale.png


Özet
Pacman' ı yeni kullananlar için ipuçlarını veren bir yazıdır.


Okuyun:
pacman
Paket oluşturmaGörünüm ve Kullanım Kolaylığı

Renkli Çıktılar

Pacman çıktılarını renklendirmek için en etkili yol Arch Kullanıcı Deposundan pacman-color paketini kurmaktır.Kalem.png
ÖNEMLİ:
Paket, renkli çıktılar için yamalanmış farklı bir pacman ikili dosyası kurar(pacman-color). Bu nedenle ~/.bashrc dosyasında lakap (alias) kullanmalısınız.

Kısayollar

Aşağıdaki yönergeler, kullanıcıların sık kullanılan pacman komutlarını uzun uzadıya yazmadan kullanmalarını sağlayan bazı lakaplar sunmaktadır.

Kabuğu Yapılandırın

Hem Bash hem de Zhs kabukları ile çalışan örnekleri ekleyin:


 # Pacman lakap örnekleri
 alias pacupg='sudo pacman -Syu'    # Yerel sistemdeki güncelliğini yitirmiş paketleri yükseltmeden önce depo 
                    # bilgilerini günceller ve yükseltmeyi yapar.
 alias pacin='sudo pacman -S'      # Belirli paketleri depolardan kurar.
 alias pacins='sudo pacman -U'     # Belirli paketleri depolardan değil bilgisayardan kurar.
 alias pacre='sudo pacman -R'      # Paketleri, yapılandırma dosyaları ve bağımlılıklara dokunmadan kaldırır.
 alias pacrem='sudo pacman -Rns'    # Paketleri, bunların yapılandırma dosyalarını ve bağımlılıklarını kaldırır.
 alias pacrep='pacman -Si'       # Verilen paketin bilgilerini depolardan sorgulayarak görüntüler.
 alias pacreps='pacman -Ss'       # Verilen paketleri depolardan sorgular.
 alias pacloc='pacman -Qi'       # Verilen paketleri yerel veritabanından sorgulayarak bilgilerini görüntüler.
 alias paclocs='pacman -Qs'       # Paketleri yerel veritabanından sorgular.

 # Ek pacman lakap örnekleri
 alias pacupd='sudo pacman -Sy && sudo abs'   # Depolardan, yerel veritabanını ve ABS ağacını günceller.
 alias pacinsd='sudo pacman -S --asdeps'    # Paketleri bir başka paketin bağımlılığı olarak kurar
 alias pacmir='sudo pacman -Syy'        # /etc/pacman.d/mirrorlist dosyasının düzenlenmesinden sonra tüm veritabanlarını
                        # güncellemeye zorlar.

Yukarıda verilenler Sudo aracının sisteminizde kurulu olmasını ve doğru biçimde yapılandırılmış olmasını gerektirir.

Kullanımı

Komutları, basitçe lakapları kullanarak çalıştırın. Mesela, kurulu bulunan ancak güncelliğini yitirmiş paketleri yükseltmeden önce depo bilgilerini de güncellemek için:

$ pacupg

Depolardan paket kurmak için:

$ pacin <paket1> <paket2> <paket3>

Kendi derlediğiniz bir paketi kurmak için:

$ pacins /paketin/konumu/<paket>

Sistemde kurulu bulunan bir paketi tümden kaldırmak için:

$ pacrem <paket>

Depolarda bulunan paketler arasında aramak için:

$ pacreps <arama sözcükleri>

Depolarda bulunan bir paketin bilgilerini (mesela, boyutu, bağımlılıkları v.b.) görüntülemek için:

$ pacrep <keywords>

Diğer Bilgiler

Yukarıda verilen lakaplar örnek kabilinden verilmiştir. Yukarıdaki örneklerde kullanılan söz dizimini kullanarak arzu ettiğiniz lakapları oluşturabilirsiniz:

alias pacrem='sudo pacman -Rns'
alias pacout='sudo pacman -Rns'

Yukarıdaki örnekte pacrem ve pacout lakapları Bash' e aynı komutu çalıştırmasını söyler.

İşlemler ve Bash söz dizimi

Pacman' in standart özelliklerine ek olarak Bash komutları/söz dizimleri yoluyla kullanılabilirliği arttırabilirsiniz.

 • İsimlerinde aynı sözcükleri barındıran birden fazla sayıdaki paketi kurmak için - tüm bir gurp veya tüm eşleşen paketler değil; örneğin kde:
pacman -S kde-{applets,theme,tools}
 • Elbette ki, bu sınırlı bir işlem değildir ve gereksindiğiniz bir çok seviyeye genişletilebilir:
pacman -S kde-{ui-{kde,kdemod},kdeartwork}
 • Bazen, -s işlecinin dahili süzgeci sorunlar yaratabilir ve bu nedenle sadece paket ismini (açıklaması veya başka bir alan değil) döndürecek şekilde sınırlandırılabilir:
pacman -Ss '^vim-'
 • Pacman, sürüm sütununu gizlemek üzere -q işlecini kullanır. Bu şekilde mesela isminin bir kısmında "compiz" olan ve sistemde kurulu bulunan tüm paketleri sorgulamak ve yeniden kurmak için:
pacman -S $(pacman -Qq | grep compiz)

Bakım

Sistemi temiz tutmak ve Arch Tarzını korumak için sistem bakımı

Paket önbelleğini temizlemek için CacheClean kullanımı

CacheClean, /var/cache/pacman/pkg dizinini temizleyen ve bunu yaparken geride aynı paketin kaç sürümünün bırakılacağını size soran bir Python betiğidir. [1]

Bu betik için oluşturulan Cacheclean paketini Arch Kullanıcı Deposundan kurabilirsiniz.

Kurulu tüm paketleri boyutlarıyla birlikte listelemek

 • Kurulu tüm paketleri, sabit diskinizde yer açmak için boyutuna göre sıralanmış biçimde listelemek isteyebilirsiniz:
pacman -Qi | awk '/^Name/ {pkg=$3} /Size/ {print $4$5,pkg}' | sort -n
 • pacman-contrib paketinden pacsysclean aracını kullanabilirsiniz.
 • expac paketini kurduktan sonra expac -s "%-30n %m" komutunu çalıştırabilirsiniz.
 • [community] deposundan kuracağınız pacgraph paketi içindeki pacgraph komutunu -c seçeneği ile çalıştırarak kurulu olan tüm paketleri sistemdeki boyutları ile birlikte listeleyebilirsiniz.

Her hangi bir pakete ait olmayan dosyaları belirlemek

Pacman veritabanı dışındaki dosyaların düzenli olarak denetlenmesi önerilmektedir. Bu dosyalar genellikle geleneksel kurulum yöntemi ile (mesela ./configure && make && make install) kurulan 3. şahıs uygulamalarınca sisteme yerleştirilmektedir. Şu basit betiği kullanarak dosya sistemini bu dosyalar (veya symlinkler) için araştırın:


#!/bin/sh

tmp=${TMPDIR-/tmp}/pacman-disowned-$UID-$$
db=$tmp/db
fs=$tmp/fs

mkdir "$tmp"
trap 'rm -rf "$tmp"' EXIT

pacman -Qlq | sort -u > "$db"

find /bin /etc /lib /sbin /usr \
 ! -name lost+found \
 \( -type d -printf '%p/\n' -o -print \) | sort > "$fs"

comm -23 "$fs" "$db"


Listeyi üretmek için:

$ pacman-disowned > non-db.txtKalem.png
ÖNEMLİ:
Her bir girdi ayrı ayrı denetlenmeden non-db.txt içindeki dosyaları silmeyin. Bu dosyalar yapılandırma dosyaları, günlük kaydı dosyaları vb. olabilir ve bu listeyi tehlikesini bilerek ve sadece grep kullanmak suretiyle çaprazlama olarak sorguladıktan sonra kullanın.

Öksüz paketleri kaldırmak

Öksüz paketleri yinelemeli olarak kaldırmak için:

# pacman -Rs $(pacman -Qtdq)

Aşağıdaki fonksiyon kolayca $HOME/.bashrc dosyasına eklenebilir ve öksüz paketler bulunduğunda bunları kaldırır:


orphans() {
 if [[ ! -n $(pacman -Qdt) ]]; then
  echo no orphans to remove
 else
  sudo pacman -Rs $(pacman -Qdtq)
 fi
}

Yukarıdaki fonksiyon Sudo aracının sisteminizde kurulu olmasını ve doğru biçimde yapılandırılmış olmasını gerektirir.

base paket grubu haricindeki tüm paketleri kaldırmak

Base paket grubu dışındaki tüm paketleri kaldırmanız zorunluysa şu tek satırlık kodu çalıştırın:

<pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;"># pacman -Rs $(comm -23 <(pacman -Qeq|sort) <((for i in $(pacman -Qqg base); do pactree -ul $i; done)|sort -u|cut -d ' ' -f 1))</pre<noinclude></noinclude>>

Kaynak: Arch Linux Forum başlığı

Notlar:

 1. comm sıralanmış girdi gerektirir; aksi halde comm: file 1 is not in sorted order benzeri bir hata alırsınız.
 2. pactree paket adını ve sunduklarını listeler.

<pre<noinclude></noinclude> style="margin-bottom: 0; border-bottom:none; padding-bottom:0.8em; overflow: auto; color: green; font-style: italic; font-weight: bold;">$ pactree -lu logrotate</pre<noinclude></noinclude>> <pre<noinclude></noinclude> style="margin-top: 0; border-top-style:dashed; padding-top: 0.8em; overflow: auto;"> logrotate popt glibc linux-api-headers tzdata dcron cron bash readline ncurses gzip</pre<noinclude></noinclude>> 'dcron cron' satırı sorunlara yol açabilir bu nedenle sadece paket adını tutmak için cut -d ' ' -f 1 kullanılması gerekmektedir.

Kurulum ve kurtarma

Paketleri edinmek ve kurtarmak için farklı yollar

Paketleri bir CD/DVD/ISO içinden kurmak

 • Öncelikle CDROMu sisteme bağlayın (gerekiyorsa cdrom ibaresini dvd ile değiştirin):
# mount /mnt/cdrom
Bunun yerine bir .iso dosyası ile çalışılıyorsa öncelikle /mnt dizini altında bir dizin oluşturun:
# mkdir /mnt/iso
Sonrasında imajı bağlayın:
# mount -t iso9660 -o ro,loop /path/to/iso /mnt/iso
 • Pacman' i yapılandırın:
# nano -w /etc/pacman.conf
 • Aşağıdakini diğer depolardan (extra, core v.b.) önce ekleyin. Bu sayede CD/DVD/ISO üzerindeki dosyaların, depolarda bulunanlardan öncelikli ele alınması sağlanmış olur:
# Bir CDROMu bir depo olarak ayarlamak.
[custom]
Server = file:///mnt/cdrom/arch/pkg
cdrom uygun bir başka ortamla değiştirebilirsiniz.

pacman.conf dosyası düzenlendikten sonra yeni depoyu kullanmak için pacman veritabanlarını güncelleyin (pacman -Sy).

Bir Arch core imajındaki paketleri kullanma

Bir Arch core imajı içindeki paketleri kullanmak için, mesela ağ bağlantısı yokken bir kablosuz ağa bağlanabilmek için, imajdaki core deposunu sisteme bağlayın:

# mount -o loop /path/to/arch_core_image/i686/repo-core-i686.sfs /mnt/iso

Daha sonra /etc/pacman.conf dosyasındaki [core] bölümünü düzenleyin ve (geçici olarak) öntanımlı girdiyi bağlanan imaj bilgisi ile değiştirin:

[core]
#Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
Server = file:///mnt/iso

Sonra da pacman veritabanını güncelleyin:

# pacman -Syu

Custom local repository

pacman 3 introduced a new script named repo-add which makes generating a database for a personal repository much easier. Use repo-add --help for more details on its usage.

Simply store all of the built pakets to be included in the repository in one directory, and execute the following command (where repo is the name of the custom repository):

$ repo-add /path/to/repo.db.tar.gz /path/to/*.pkg.tar.xz

Note that when using repo-add, the database and the pakets do not need to be in the same directory. But when using pacman with that database, they should be together.

To add a new paket (and remove the old if it exists), run:

$ repo-add /path/to/repo.db.tar.gz /path/to/pakettoadd-1.0-1-i686.pkg.tar.xzKalem.png
ÖNEMLİ:
If there is a paket that needs to be removed from the repository, read up on repo-remove.

Once the local repository has been made, add the repository to pacman.conf. The name of the db.tar.gz file is the repository name. Reference it directly using a file:// url, or access it via FTP using ftp://localhost/path/to/directory.

If willing, add the custom repository to the list of unofficial user repositories, so that the community can benefit from it.

Network shared pacman cache

Lamba.png
İpucu:
See pacserve for an alternate solution.


In order to share pakets between multiple computers, simply share /var/cache/pacman/ using any network-based mount protocol. This section shows how to use shfs or sshfs to share a paket cache plus the related library-directories between multiple computers on the same local network. Keep in mind that a network shared cache can be slow depending on the file-system choice, among other factors.

First, install any network-supporting filesystem; for example sshfs, shfs, ftpfs, smbfs or nfsLamba.png
İpucu:
To use sshfs or shfs, consider reading Using SSH Keys.


Then, to share the actual pakets, mount /var/cache/pacman/pkg from the server to /var/cache/pacman/pkg on every client machine.

To have shared paket databases, mount /var/lib/pacman/sync/{core,extra,testing,community} in the same way. Proceed to place the appropriate lines in /etc/fstab.

Preventing unwanted cache purges

By default, pacman -Sc removes paket tarballs from the cache that correspond to pakets that are not installed on the machine the command was issued on. Because pacman cannot predict what pakets are installed on all machines that share the cache, it will end up deleting files that should not be.

To clean up the cache so that only outdated tarballs are deleted, add this entry in the [options] section of /etc/pacman.conf:

CleanMethod = KeepCurrent

Backing up and retrieving a list of installed pakets

It is good practice to keep periodic backups of all pacman-installed pakets. In the event of a system crash which is unrecoverable by other means, pacman can then easily reinstall the very same pakets onto a new installation.

 • First, backup the current list of non-local pakets:
$ comm -23 <(pacman -Qeq|sort) <(pacman -Qmq|sort) > pkglist
 • Store the pkglist on a USB key or other convenient medium or gist.github.com or evernote or dropbox.
 • Copy the pkglist file to the new installation, and navigate to the directory containing it.
 • Issue the following command to install from the backup list:
# pacman -S $(< pkglist)

In the case you have a list which was not generated like mentioned above, there may be foreign pakets in it (i.e. pakets not belonging to any repos you have configured, or pakets from the AUR).

In such a case, you may still want to install all available pakets from that list:

# pacman -S --needed $(diff <(cat badpkglist|sort) <(diff <(cat badpkglist|sort) <(pacman -Slq|sort)|grep \<|cut -f2 -d' ')|grep \<|cut -f2 -d' ')

Explanation:

 • pacman -Slq lists all available softwares, but the list is sorted by repository first, hence the sort command
 • Sorted files are required in order to make the diff command work.
 • The first diff returns all unavailable pakets; the second all available pakets.
 • The --needed switch is used to skip already installed pakets.

You may also try to install all unavailable pakets (those not in the repos) from the AUR using yaourt (not recommended unless you know exactly what you are doing):

$ yaourt -S --noconfirm $(diff <(cat badpkglist|sort) <(pacman -Slq|sort) |grep \<|cut -f2 -d' ')

Finally, you may want to remove all the pakets on your system that are not mentioned in the list. Warning: use this command wisely, and always check the result prompted by pacman.

# pacman -Rsu $(diff <(cat badpkglist|sort) <(pacman -Qq|sort) | grep \>|cut -f2 -d' ')

List downloaded pakets that are not in base or base-devel

The following command will list any installed pakets that are not in base/base-devel, and as such were likely installed manually by the user:

comm -23 <(pacman -Qeq|sort) <(pacman -Qgq base base-devel|sort)

Reinstalling all installed pakets

If you mess up your system (rm -rf) you can repair by having pacman reinstall all of your pakets.

If your system does not contain any foreign (AUR) pakets you can run:

# pacman -Qeq | pacman -S -
# pacman -Qdq | pacman -S --asdeps -

If you have foreign pakets this will error as pakets will not be found in the repositories. The following will make a list of all pakets and remove the foreign pakets seen with pacman -Qmq. Combining a command to list all pakets, and another to hide the list of foreign pakets is required.

The following will reinstall every paket found in the repositories, preserving asdeps/explicitly installed info:

# comm -23 <(pacman -Qeq|sort) <(pacman -Qmq|sort) | pacman -S -
# comm -23 <(pacman -Qdq|sort) <(pacman -Qmq|sort) | pacman -S --asdeps -

Restore pacman's local database

Signs that pacman needs a local database restoration:

 • pacman -Q gives absolutely no output, and pacman -Syu erroneously reports that the system is up to date.
 • When trying to install a paket using pacman -S paket it outputs a list of already satisfied dependencies.

Most likely, pacman's database of installed software, /var/lib/pacman/local, has been corrupted or deleted. While this is a serious problem, it can be restored by following the instructions below.

Firstly, make sure pacman's log file is present:

$ ls /var/log/pacman.log

If it does not exist, it is not possible to continue with this method. You may be able to use Xyne's paket detection script to recreate the database. If not, then the likely solution is to re-install the entire system.

Günlük kaydı süzme betiği

Aşağıdaki içeriğe sahip bir betik oluşturun alıntı: [2]:


#!/bin/awk -f

$3 ~ /^(installed|upgraded)$/ {
 pkg[$4] = 1
 next
} 

$3 == "removed" {
 pkg[$4] = 0
} 

END {
 for (i in pkg) if (pkg[i]) print i
}

Betiğe çalıştırılabilir izni verin:

$ chmod +x log2pkglist.awk

Generating the paket recovery list

Run the script and pipe the output to a temporary list:

$ ./log2pkglist.awk /var/log/pacman.log > pkglist.orig

Optionally edit pkglist.orig and remove anything that should not be re-installed. This might be the situation with custom pakets made with ABS, for example.

Here is a way to automatically restrict the list to pakets available in a repository:

$ { cat pkglist.orig; pacman -Slq; } | sort | uniq -d > pkglist

Check if some important base paket are missing, and add them to the list:

$ comm -23 <(pacman -Sgq base) pkglist.orig >> pkglist

Proceed once the contents of pkglist are satisfactory, since they will be used it restore pacman's installed paket database; /var/lib/pacman/local/.

Performing the recovery

As a normal user, make temporary directories for the cache, database, and root: <pre<noinclude></noinclude> style="overflow: auto;">tmp=~/tmp mkdir -p "${tmp}"

pushd "${tmp}" dbpath=$(readlink -f ./dbpath) root=$(readlink -f ./root) cache=$(readlink -f ./cache) log=/dev/null mkdir -p "${dbpath}" "${cache}" "${root}" popd

recovery-pacman() {

 fakeroot pacman "$@"  \
  --dbpath "${dbpath}" \
  --root  "${root}"  \
  --cache "${cache}" \
  --log  "${log}"  \
  --noscriptlet    \
  #

}</pre<noinclude></noinclude>>

Populate the temporary sync database:

$ recovery-pacman -Sy

or copy the system's sync database:

$ cp -r /var/lib/pacman/sync "${dbpath}"

To avoid downloading and/or processing pakets that are present in the system's local database (or whatever remains of it), optionally copy it into the temporary location:

$ cp -r /var/lib/pacman/local "${dbpath}"

Generate the temporary local recovery database from the previously generated pkglist:

$ recovery-pacman -S --nodeps --needed $(< pkglist)Kalem.png
ÖNEMLİ:
Because --noscriptlet is needed, the files owned by pakets in the fake root will not be representative of a real install.

After revising the database, conclude by copying it to the real destination:

# cp -r "${dbpath}"/local /var/lib/pacman

Finally update the local database so that pakets that are not required by any other paket are marked as explicitly installed and the other as dependences. You will need be extra careful in the future when removing pakets, but with the original database lost is the best we can do.

# pacman -D --asdeps $(pacman -Qq)
# pacman -D --asexplicit $(pacman -Qtq)

Recovering a USB key from existing install

If you have Arch installed on a USB key and manage to mess it up (e.g. removing it while it is still being written to), then it is possible to re-install all the pakets and hopefully get it back up and working again (assuming USB key is mounted in /newarch)

# pacman -S $(pacman -Qq --dbpath /newarch/var/lib/pacman) --root /newarch --dbpath /newarch/var/lib/pacman

Extracting contents of a .pkg file

The .pkg files ending in .xz are simply tar'ed archives that can be decompressed with:

$ tar -Jxvf paket.tar.xz

If you want to extract a couple of files out of a .pkg file, this would be a way to do it.

Viewing a single file inside a .pkg file

for example, if you want to see the contents of "/etc/conf.d/ntpd.conf" supplied within the ntp paket:

$ tar -xOf /var/cache/pacman/pkg/ntp-4.2.6.p5-6-i686.pkg.tar.xz etc/conf.d/ntpd.conf