PhpMyAdmin

Arch Linux Türkiye Belgeleri sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Kurulum Öncesi

Kuruluma başlamadan önce LAMP rehberinden Apache, MySQL ve PHP kurulumu hakkında yardım alın.

Kurulum

phpMyAdmin kurmak için, phpmyadmin ve php-mcrypt paketlerine ihtiyaç duyacaksınız:

pacman -S phpmyadmin php-mcrypt

Yapılandırma

phpMyAdmin'in eski bir sürümünün kurulu olmadığından emin olun:

rm -r /srv/httpd/phpMyAdmin

Örnek yapılandırma dosyasını httpd yapılandırma dizinine kopyalayın.

cp /etc/webapps/phpmyadmin/apache.example.conf /etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf

/etc/httpd/conf/httpd.conf dosyanıza şu satırları ekleyin:

# phpMyAdmin configuration
Include conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf

Aynı işlemi konsoldan şu şekilde de yapabilirsiniz:

echo -e "\nInclude conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf

/usr/share/webapps/phpMyAdmin/.htaccess içerisinde, deny from all satırının önüne # işaretini koyun:

#deny from all

Eğer bu işlemi yapmazsanız, "Error 403 - Access Forbidden!" hatası alırsınız.

/etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf dosyasının içeriği şu şekilde olmalıdır:

    Alias /phpmyadmin "/usr/share/webapps/phpMyAdmin"
    <Directory "/usr/share/webapps/phpMyAdmin">
        AllowOverride All
        Options FollowSymlinks
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

/etc/php/php.ini dosyasını açın ve open_basedir satırına gidip phpMyAdmin dizinlerini ekleyin:

:/usr/share/webapps/:/etc/webapps

Örnek:

open_basedir = /srv/http/:/home/:/tmp/:/usr/share/pear/:/srv/:/usr/share/webapps/:/etc/webapps/

/etc/php/php.ini içerisinde ayrıca mysql ve mcrypt modülleri etkinleştirilmelidir:

 ;extension=mcrypt.so
 ;extension=mysql.so
şu hale getirilmeli
 extension=mcrypt.so
 extension=mysql.so

phpMyAdmin'e Erişim

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra phpMyAdmin kurulumu tamamlanmış olacaktır. Kullanmaya başlamadan önce apache sunucuyu yeniden başlatın:

# /etc/rc.d/httpd restart

Şu adresten kurmuş olduğunuz phpMyAdmin'e ulaşabilirsiniz:

http://localhost/phpmyadmin
veya
http://localhost/phpmyadmin/index.php

Eğer "#2002 - The server is not responding (or the local MySQL server's socket is not correctly configured)" hatası alıyorsanız /etc/webapps/phpmyadmin/config.inc.php içerisinde localhost değerini değiştirmeniz gerekebilir:

$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';

localhost yerine /etc/hosts ve /etc/rc.conf'ta tanımladığınız HOSTNAME değerini girin

Eğer phpmyadmin kurulum betiğini (http://localhost/phpmyadmin/setup) kullanmak istiyorsanız, /usr/share/webapps/phpmyadmin altında httpd tarafından yazılabilir bir yapılandırma dizini oluşturmanız gerekir:

cd /usr/share/webapps/phpMyAdmin
sudo mkdir config
sudo chgrp http config
sudo chmod g+w config

Lighttpd Yapılandırma

PHP kurulumu apache ile aynıdır.

phpmyadmin için lighttpd yapılandırma dosyasında bir alias oluşturun:

 alias.url = ( "/phpmyadmin/" => "/usr/share/webapps/phpMyAdmin/")

Yapılandırma dosyasında mod_fastcgi ve mod_cgi modüllerini etkinleştirin ( server.modules kısmında)

php.ini içerisinde open_basedir'a "/usr/share/webapps/" ekleyin:

 open_basedir = /srv/http/:/home/:/tmp/:/usr/share/pear/:/usr/share/webapps/

Lighttpd'nin PHP için hazır olduğundan emin olun: Lighttpd#FastCGI

lighttpd'yi yeniden başlatın ve http://localhost/phpmyadmin/index.php adresine gidin.

Diğer (eski) Bilgiler

Aşağıda phpmyadmin'i eski yöntemle kurmaya ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Bir 'kontrol kullanıcısı' oluşturun. Böylelikle phpMyAdmin, ana MySQL veritabanında işlem yapabilir.

mysql -u root -pYOURROOTPASSWORD
mysql> grant usage on mysql.* to kontrolkullanıcısı@localhost identified by 'KONTROLPAROLASI';

Dikkat etmeniz gereken nokta -p ile YOURROOTPASWORD arasında boşluk yok. Örneğin şifreniz 123456 ise

mysql -u root -p123456

Şeklinde olmalıdır.

Değiştirmeniz gerekenler

'controluser' yerine kontrol kullanıcısını yazın.
'password' yerine bu kontrol kullanıcısının parolasını yazın.
'verbose' yerine sunucunuzun_adını yazın.

Örnek 'config.inc.php' dosyası

<?php
/*
 * Generated configuration file
 * Generated by: phpMyAdmin 2.11.8.1 setup script by Michal Čihař <michal@cihar.com>
 * Version: $Id: setup.php 11423 2008-07-24 17:26:05Z lem9 $
 * Date: Mon, 01 Sep 2008 20:34:02 GMT
 */

/* Servers configuration */
$i = 0;

/* Server ravi-test-mysql (http) [1] */
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '3306';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'controluser';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'password';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = 'name_of_server';

/* End of servers configuration */

$cfg['LeftFrameLight'] = true;
$cfg['LeftFrameDBTree'] = true;
$cfg['LeftFrameDBSeparator'] = '_';
$cfg['LeftFrameTableSeparator'] = '__';
$cfg['LeftFrameTableLevel'] = 1;
$cfg['LeftDisplayLogo'] = true;
$cfg['LeftDisplayServers'] = false;
$cfg['DisplayServersList'] = false;
$cfg['DisplayDatabasesList'] = 'auto';
$cfg['LeftPointerEnable'] = true;
$cfg['DefaultTabServer'] = 'main.php';
$cfg['DefaultTabDatabase'] = 'db_structure.php';
$cfg['DefaultTabTable'] = 'tbl_structure.php';
$cfg['LightTabs'] = false;
$cfg['ErrorIconic'] = true;
$cfg['MainPageIconic'] = true;
$cfg['ReplaceHelpImg'] = true;
$cfg['NavigationBarIconic'] = 'both';
$cfg['PropertiesIconic'] = 'both';
$cfg['BrowsePointerEnable'] = true;
$cfg['BrowseMarkerEnable'] = true;
$cfg['ModifyDeleteAtRight'] = false;
$cfg['ModifyDeleteAtLeft'] = true;
$cfg['RepeatCells'] = 100;
$cfg['DefaultDisplay'] = 'horizontal';
$cfg['TextareaCols'] = 40;
$cfg['TextareaRows'] = 7;
$cfg['LongtextDoubleTextarea'] = true;
$cfg['TextareaAutoSelect'] = false;
$cfg['CharEditing'] = 'input';
$cfg['CharTextareaCols'] = 40;
$cfg['CharTextareaRows'] = 2;
$cfg['CtrlArrowsMoving'] = true;
$cfg['DefaultPropDisplay'] = 'horizontal';
$cfg['InsertRows'] = 2;
$cfg['EditInWindow'] = true;
$cfg['QueryWindowHeight'] = 310;
$cfg['QueryWindowWidth'] = 550;
$cfg['QueryWindowDefTab'] = 'sql';
$cfg['ForceSSL'] = false;
$cfg['ShowPhpInfo'] = false;
$cfg['ShowChgPassword'] = false;
$cfg['AllowArbitraryServer'] = false;
$cfg['LoginCookieRecall'] = 'something';
$cfg['LoginCookieValidity'] = 1800;
?>