Sudo

Arch Linux Türkiye Belgeleri sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Kurulum

Sudo'yu kurmak için şu komutu verin:

pacman -S sudo

Kullanıcılar İçin Sudo'yu Etkinleştirmek

Bir kullanıcıyı sudo kullanıcısı (yani sudoer) olarak eklemek için root olarak visudo komutunu verin. Bu komut /etc/sudoers dosyasını vi'nin özel bir oturumu ile açmaktadır. Eğer vi kullanmayı bilmiyorsanız, farklı bir editör ile açmak için şu komutu verin:

EDITOR=gedit visudo

veya

EDITOR=nano visudo

(/etc/sudoers dosyasını KESİNLİKLE doğrudan bir editör ile açmayın). Bir kullanıcıya sudo ile tam root yetkilerini vermek için:

kullanıcı_adı   ALL=(ALL) ALL

satırını eklemeniz yeterlidir.

Sudo ile otomatik tamamlamayı kullanmak

Normal bir kullanıcı olarak bir komutun bir kaç harfini yazıp TAB'a bastığınızda:

fir<TAB>

kabuk otomatik olarak komutu tamamlayacaktır:

firefox

Buna rağmen kullanıcı sudo ile tamamlamak istediğinde kabuk hiçbir işlem gerçekleştirmeyecektir:

sudo fir<TAB>

/etc/bash_completion dosyasına aşağıdaki gibi müdahale ederseniz otomatik tamamlamayı sudo için de gerçekleştirebilirsiniz:

# user commands see only users
complete -u su usermod userdel passwd chage write chfn groups slay w
# group commands see only groups
[ -n "$bash205" ] && complete -g groupmod groupdel newgrp 2>/dev/null

Başka bir yöntem olarak ~/.bashrc dosyanıza şu satırı ekleyebilirsiniz:

complete -cf sudo

Çevre Değişkenleri

Eğer bir çok çevre değişkeni tanımlamışsanız veya vekil sunucu ayarınızı export http_proxy=".." şeklinde gerçekleştiriyorsanız, sudo kullanırken bu komutları sudo -E ile kullanmadıkça root yetkisi bakımından etkili olmayacaktır.

sudo -E pacman -Syu

Ya da ~/.bashrc dosyanızda bir alias tanımlayabilirsiniz:

alias sudo="sudo -E"

Özet

Özetleyecek olursak:

1. pacman -S sudo
2.  "kullanıcı_adı   ALL=(ALL) ALL" satırını /etc/sudoers dosyasına ekleyin
3. "complete -cf sudo" satırını /home/kullanıcı/.bashrc dosyasına ekleyin

Ayrıca Bkz

Dış Bağlantılar

Setting up Sudo