Wicd

Arch Linux Türkiye Belgeleri sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Giriş

Wicd kablolu ve kablosuz bağlantıları yönetebilen bir network yöneticisidir. Wicd, Python ve GTK+ ile yazılmıştır, diğer network yöneticilerden daha az bağımlılık gerektirir.

Yükleme

Standart Yükleme Yöntemi

Wicd' i standart depolardan yükleyebilirsiniz:

# pacman -S wicd

Bu, Wicd' i dbus, python, gtk2 ve gerekli tüm bağımlılıkları yükleyecektir.

Belki DHCP, secure wireless management, ve simgeleri yüklemek isteyebilirsiniz:

# pacman -S dhclient wpa_supplicant hicolor-icon-theme

Diğer Paketler

wicd-bzr inşa betiğiAUR 'da mevcuttur. Bu paket en son geliştirme paketidir.

Eğer farklı bir sürüm yüklemek ya da kendi paketinizi yüklemek isterseniz, bunu ABS kullanarak kolayca derleyebilirsiniz.

Başlıyoruz

İlk Ayaralar

Arch Linux artık systemd ile geldiğinden dolayı yapılandırması eskisinden kolaydır.

İlk önce depodan wicd'i yükleyin

pacman -S wicd wpa_supplicant

Öncelikle, çalışan bütün network daemon' ları kapatın:

systemctl stop netcfg
systemctl stop dhcpcd
systemctl stop NetworkManager

Wicd servisini başlatıyoruz.

systemctl start wicd
systemctl enable wicd

Kullanıcı adımızı user grubuna ekliyoruz.

gpasswd -a USERNAME users

Wicd' i Çalıştırma

Wicd' i çalıştırmak için:

wicd-client

Eğer masaüstü yöneticisin bildirim alanında gösterilmesini istiyorsanız:

wicd-client --tray

Eğer masaüstü yöneticiniz bildirim alanında sahip değilse:

wicd-client -n

Eğer wicd arabirimini uçbirimden çalıştırmak istiyorsanız aşağıdaki komut yeterli olacaktır:

wicd-curses

Wicd' in Grafiksel Arayüzleri

GTK için:

wicd-gtk paketini yüklemeniz yeterli olacaktır.

KDE/QT için:

Normalde AUR'da bulunmasına rağmen qt paketinin qt4 ismini alması nedeni ile yüklenmemektedir. O yüzden kendimiz derleyip kuracağız.

wget http://kde-apps.org/CONTENT/content-files/132366-wicd-kde-0.3.1.tar.gz
tar xvzf 132366-wicd-kde-0.3.1.tar.gz
cd wicd-kde
mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=`kde4-config --prefix` ..
make
sudo make install

Artık Plasma programcığı olarak ekleyebilirsiniz.

Sorun Giderme

D-BUS

If you had dbus already running, but for some reason wicd complains about it, restart both.

# rc.d stop dbus # we are stopping manually instead of restarting to eliminate possible errors
# rc.d stop wicd
# rc.d start dbus
# rc.d start wicd

Hidden Wireless Networks and Autoconnection HACK

I had problems with my hidden network and the autoconnection function of wicd. It seems that the essid of my hidden network is not "<hidden>", but an empty string. Connect manually to the network and run:

$ iwlist scan

Output of my hidden network:

...
wlan0   Scan completed :
     Cell 01 - Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
          ESSID:""
          Mode:Master
          Channel:11
...

If you have the same problems and your iwlist output shows ESSID:"", change /usr/lib/wicd/networking.py:

cd /usr/lib/wicd
sed -i.orig -e 's/if CurrentNetwork\["essid"\] == "<hidden>":/if CurrentNetwork\["essid"\] == "<hidden>" or CurrentNetwork\["essid"\] == "":/' networking.py

This changes /usr/lib/wicd/networking.py and saves a backup of the original file to /usr/lib/wicd/networking.py.orig.

Based on wicd version 1.4.1-4

İlgili Bağlantılar